Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje zostały opublikowane w witrynie przez spółkę Creative Outdoor Products. Pomimo dołożenia wszelkich starań o zapewnienie aktualności i poprawności informacji, spółka nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, odnoszących się do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności, dotyczących niniejszej witryny internetowej, a także wszelkich zawartych na niej informacji, produktów, usług bądź związanych z nimi elementów graficznych, wykorzystywanych w jakimkolwiek celu. W związku z powyższym użytkownik korzysta z tych informacji wyłącznie na własne ryzyko.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani szkody, m.in. za straty lub szkody pośrednie lub wynikowe, ani za jakiekolwiek inne straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków powstałych w wyniku lub w związku z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej.

Niniejsza witryna internetowa umożliwia łączenie się z innymi witrynami internetowymi, które nie są kontrolowane przez spółkę Creative Outdoor Products. Firma nie posiada żadnej kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych witryn. Publikacja jakichkolwiek odnośników nie oznacza rekomendacji ani nie stanowi wyrazu poparcia dla opinii opublikowanych w danej witrynie.

Spółka Creative Outdoor Products dokłada wszelkich starań, aby witryna działała sprawnie i bez zakłóceń. Jednakże spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za tymczasową niedostępność witryny internetowej ze względu na kwestie techniczne pozostające poza kontrolą spółki.